fbpx

Regulamin sklepu

Chicken King® Napisał 

(0 głosów)

Sklep Internetowy "Chicken King ®" działający pod adresem www.chickenking.co, prowadzony jest przez: Chicken King Family Sp z o. o., ul. Klasztorna 13 B, 86-100 Świecie NIP: 5592051814
poczta e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
telefon kontaktowy: 781 400 095
adres: Chicken King® ul. Klasztorna 13B, Świecie 86-100 Polska. Sprzedający zastrzega także możliwość osobistego odbioru towaru.

1. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.

2. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sieci Internet. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia. Po złożeniu zamówienia do Kupującego zostaje przesłana e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu. Klient utrzymuje kontakt ze Sprzedającym za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość:

  1. poczta e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. telefon kontaktowy: 601 652 012
  3. adres: Chicken King® ul. Klasztorna 13B, Świecie 86-100 Polska. Sprzedający zastrzega także możliwość osobistego odbioru towaru.

3. Realizacja zamówienia następuje, gdy do sklepu dotrze od Kupującego e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

4. Czas realizacji zamówienia wynosi odpowiednio:

  • w przypadku płatności „za pobraniem” - 2 dni robocze od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia
  • w przypadku płatności przelewem (przedpłata) – 2 dni robocze od dnia zarejestrowania wpływu należnej kwoty na konto sklepu.

5. Po skompletowaniu zamówienia towar zostaje wysłany do Kupującego. Przewidywany czas dostawy - 2 dni

6. Termin otrzymania przesyłki to maksymalnie 5 dni roboczych od jej nadania.

7. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany. Kupujący decyduje czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.

8. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.

9. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

10. Za zamówione towary Kupujący może zapłacić wybierając jedną z poniższych form płatności:

  • przy odbiorze: należność pobiera kurier,
  • przelewem bankowym na konto sklepu.

Klient ma obowiązek dokonać zapłaty za towar w ciągu 7 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia. W przypadku braku wpłaty w powyższym terminie, zamówienie zostanie anulowane. Nie dotyczy do płatności przy odbiorze.

11. Zamówiony towar wysyłany jest na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszt dostawy znajduje się w Cenniku, stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu.

12. W momencie potwierdzenia przez Kupującego wysłanego przez niego zamówienia dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy SPRZEDAJĄCYM a KUPUJĄCYM. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami) oraz w ustawie z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827)

13. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

14. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

15. Informujemy, że dane osobowe podane na formularzu zamówienia w sklepie internetowym „Chicken King®”, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy klient naszego sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.

16. Zwrot towaru. Zgodnie zustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14dni od dnia odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony w oryginalnym opakowaniu. Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą oraz oświadczeniem na piśmie. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres: Chicken King ® ul. Klasztorna 13B, Świecie 86-100 Polska. Koszty transportu zwracanego towaru pokrywa Sprzedający. W przypadku wysyłki towatu przez Klienta za pomocą innego środka dostarczenia, niż najtańszy oferowany przez Sprzedającego w Cenniku, dodatkowe koszty dostawy ponosi Klient. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Wzór oświadczenia znajduje się jako załącznik do regulaminu.

17. Sprzedający jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wady towaru zakupionego przez tego Klienta, w zakresie określonym ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827)

18. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz.271 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827)

19. Sprzedający udziela rękojmi na to, że zostanie dostarczony towar o uzgodnionej jakości. Odpowiedzialność za zachowanie szczegółowych właściwości obowiązuje tylko wówczas, kiedy zostanie to zadeklarowane w odrębnym piśmie lub wiadomości e-mail. W odniesieniu do odchyłek warunkowanych względami produkcyjnymi lub materiałowymi gwarancja oraz rękojmia nie obowiązuje.

20. Klientowi przysługuje prawo wyboru świadczenia z tytułu rękojmi po uwzględnieniu reklamacji. Klient może żądać naprawy towaru, jego wymiany, obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy.

21. Każdorazowe uznanie zasadności reklamacji może nastąpić tylko po uprzednim dokonaniu inspekcji towaru i uznaniu wady przez sprzedającego w formie pisemnej lub drogą elektroniczną (poprzez wiadomość e-mail).

22. Żądanie wymiany jedynie dostawę towaru wolnego od wad.

23. Na Kliencie spoczywa obowiązek wykazania, że wada występowała już w chwili wydania towaru. Kupujący jest zobowiązany do szczegółowego zgłoszenia wszelkich wad wraz z wymienieniem ich rodzaju i zakresu.

24. Pomimo stwierdzenia wad oraz wniesienia reklamacji, Klient zobowiązany jest odebrać towar, należycie go rozładować i zmagazynować.

25. Reklamacje zgłaszane w formie pisemnej należy przesłać pocztą na adres: Dział obsługi klienta: Adres Chicken King ® ul. Klasztorna 13B, Świecie 86-100 Polska W pisemnym, podpisanym przez reklamującego, oświadczeniu należy podać: imię i nazwisko, dokładny adres (ulica, numer domu, kod, miejscowość), nazwę, numery, ilość, towarów, które są reklamowane, powód reklamacji wskazanie czy ewentualny zwrot pieniędzy ma zostać dokonany przelewem, wraz z numerem konta konsumenta, kopia dowodu zakupu

26. Dział Reklamacji maksymalnie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji rozpatrzy zasadność reklamacji. Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji zostanie przesłana Klientowi (będącemu konsumentem) na adres podany w formularzu reklamacyjnym. Jeśli reklamacja zostanie uznana pracownik Działu Reklamacji skontaktuje się Klientem w celu ustalenia terminu i trybu dostawy/ wymiany uszkodzonych elementów.

27. Nie będą przyjmowane paczki wysłane do Sklepu na jego koszt oraz za pobraniem.

28. 28. Wszelkie wątpliwości związane z reklamacjami można wyjaśniać pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod numerem telefonu 781 400 095.

29. Jeżeli reklamacja nie zostanie zgłoszona lub zgłoszenie reklamacyjne nastąpi po upływie ustawowego terminu, towar uznaje się za odebrany i dostarczony w uzgodnionej jakości i ilości. Uprawnienia wynikające z rękojmi oraz prawo do odszkodowania a także prawo do uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu są w takim przypadku wyłączone.

30. Postanowienia regulaminu oraz Kodeksu Cywilnego nie mają zastosowania do towarów nabytych przez Klienta w ramach akcji promocyjnej prowadzonej przez Sprzedającego, w której cena towaru jest niższa niż katalogowa. Fakt nabycia towaru na niniejszych warunkach zaznaczany jest na dokumentach sprzedaży. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne lub nieskuteczne nie wpływa w żaden sposób na inne postanowienia Regulaminu.

32. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

33. Wszelkie dane osobowe podawane podczas rejestracji i składania zamówienia są przetwarzane wyłącznie dla potrzeb Sklepu Internetowego zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 1997 roku, nr 133, poz. 833).

34. Dane osobowe Klientów Sklepu Internetowego wykorzystywane są tylko do realizacji zamówień oraz w przypadku osób, które założyły konto do informowania o nowościach pojawiających się w Sklepie. Klient w każdej chwili może zastrzec, że nie chce otrzymywać takich informacji.

35. Klient Sklepu Internetowego ma prawo do wglądu w swoje dane, ma możliwość dokonywania ich modyfikacji oraz ma prawo do ich usunięcia z bazy Sklepu Internetowego.

36.Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych. Sklep wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony internetowej. Rodzaje plików cookie, z których korzysta Sklep to:

  1. Cookies sesji - działają tylko podczas przeglądania stron serwisu umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie,
  2. Cookies trwałych - pozostają na komputerze po odwiedzeniu strony internetowej,
  3. Cookies podmiotów zewnętrznych - umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji Klienta.

36. Klientowi przysługuje uprawnienie do korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Sklepu nie będą działać w sposób zamierzony. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien niezwłocznie zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.

37.Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01-11-2016.

Ostatnio zmienianyśroda, 21 grudzień 2022 14:20